Donnerstag, 3. Januar 2013

"Deutschland wird am Hindukusch verteidigt" Peter Struck
...ازامنیت آلمان درهندوکش دفاع می شود.
این یکی از جملات معروفیست که ازقول زنده یاد پیتر اشتروک وزیر دفاع پیشین آلمان
هر ازگاهی در مجامع سیاسی این کشور مکررآ گفته می شود.
  

در آخرین دیداری که با وی در بیست و هفتم ماه سپتامبر 2012 در برلین داشتم و با هم یکجا کنفرانسی را بر محور آینده افغانستان در برلین برگزار کردیم، به تکرار از وی شنیدم که افغانستان را و مردم افغانستان را دوست دارد.
ومنهم این دوست داشتن را در برخورد وی با مسایل افغانستان با شفافیت تمام بار بار تجربه واحساس کرده بودم.
خیلی بارها دریغ از این داشتم که چرا نمی شود پیام این محبتی را که چنین مردان بزرگی نسبت به افغانستان و مردمش دارند، به مردم افغانستان و به همین راحتی رسانید؟
پیتر اشتروک امروز پنجشنبه سوم جنوری 2013، در شهر اولسن، شهریکه چهل سال در آنجا زیسته بود، به خاک سپرده شد.
مراسم وداع این سوسیال دیموکرات بزرگ پیتراشتروک  برای هر فردی که در این مراسم شرکت کرده بود، لحظات خیلی اثرگذاری بود.
در این مراسم درکنار دوستان و خانواده وی، اعضای بلند پایه حزب سوسیال دیموکرات آلمان و احزاب دیگر این کشور شرکت کرده بودند.
هلموت شمید صدراعظم پیشین آلمان، گرهارد شرودر صدراعظم پیشین آلمان با همسرش، توماس دومیزیر وزیر دفاع این کشور با همسرش، ناربرت لامرت رییس پارلمان اتحادی آلمان و شخصیت عالیرتبه دیگر در جمع بیش از 600 شرکت کننده در مراسم وداع از وی در کلیسای سانت مارین در شهر اولسن ایالت نیدر زاکسن آلمان حضور داشتند.
توماس دومیزیر وزیر دفاع آلمان در سخنرانی ایکه در کلیسای سانت مارین به احترام وی ایراد کرد، گفت: « پیتر اشتروک به سرزمین ما خدمات شایسته یی انجام داد.»
پیتر اشتروک به تاریخ نوزدهم دسامبر سال 2012 به عمر 69 سالگی در پی یک سکته شدید قلبی درگذشت؛ اودرکنار چهل سال عضویت در حزب سوسیال دیموکرات آلمان و 29 سال کار به سمت عضو پارلمان این کشور، همچنان از سال 2002 تا 2005 به حیث وزیر امور دفاع این کشور نقش مهمی در تحولات سیاسی داشته است.
واما امروز با به خاک سپردن یکی از بزرگان سوسیال دیموکرات آلمان ، همچنان یکی از دوست داران افغانستان و مردم این کشور هم به خاک ابدیت پیوست.
در آخرین دیدار ما در شهر برلین آلمان در صحبتی پیرامون تحولات افغانستان وافغانستان که باهم داشتیم، من یک افغانستان شناس صادق و صمیمی را دریافتم که می گفت: « من افغانستان و مردمش را دوست دارم و هرچه از توان من باشد، برای کمک به آن سرزمین و مردمان آن دریغ نخواهم کرد.» و این گفته های صمیمانه یادگار زیباییست که از وی برای همیشه دارم.

پیتر! منهم ترا چنانیکه رسانه های آلمان به تصویر می کشیدند؛ یعنی مردی درشت واما با کلام شفاف...
همانگونه شناختم ولی مردی با قلبی نرم و روان مهربان.
از تو یک کلید طلایی در دست دارم و آن، توصیه بار بار تو بمن که میگفتی:« نادیه! ازاندیشه ات صادقانه و با پشتکاردفاع کن.»
امروز با یک شاخه گل به نمایندگی از مردمی که دوست شان داشتی، با تو خدا حافظ می گویم.
با رفتن تو یک دوست خوب و یک مرد مهربان و بزرگواری را از دست دادم و این سوگ در گلویم خیلی تلخ است.
روحت شاد باد!
نادیه فضل

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen